pirmdiena, 2010. gada 1. februāris

Reklāmraksti

http://megaforums.lv/blog

Reklāmraksts irļoti svarīgs elements preču un pakalpojumu virzīšanā interneta vidē.

Pēc būtības reklāmrakstus var sadalīt 2 veidos, no tā arī būs atkarīgs kādā stilā tiks rakstīts reklāmraksts un kādiem mērķiem.

Pirmais reklāmraksta tips.

Komerciāla rakstura raksts ar kura palīdzību tiek informēta auditorija par pakalpojumiem vai precēm - šādā rakstā tiek pasniegts uzņēmuma imidžs un veicināta vēlme pirkt.

Otrais reklāmraksta tips.

Tematiski interesenti raksti ar mazāk komerciālu jeb lietišķu pieskaņu (mazāk orientēts uz biznesu) - šādi raksti ir vairāk virzīti uz konkrētās preces vai pakalpojuma reklāmu, pie tam saglabājot interesantas lasāmvielas statusu.

Atšķirība rakstīšanas stilos ir tāda, ka:

a) pirmajā gadījumā raksts nostrādā uzreiz un iedarbība notiek uz konkrētu cilvēku, kurš jau iepriekš ir ieinteresēts par šo pakalpojumu vai preci.

b) otrajā gadījumā raksts strādā perspektīvā, jeb ilgtermiņā, un ziņa tiek nodota no cilvēka cilvēkam, ieinteresējot potenciālo pircēju, dodot viņam vielu pardomām, izraisot vēlmi apspriest tēmu ar tuviniekiem, draugiem un kolēģiem - tas ir galvenais mērķis, ko vajag panākt ar reklāmraksta palīdzību.

Reklāmrakstus parasti publicē speciāli tam paredzētos rakstu katalogos, kā arī tematiskajos informācijas interneta resursos.

Publicējot rakstus resursos, kur ir liela tematiskā dažādība, jūs iegūstat maksimāli lielu kopējās interneta auditorijas uzmanību. Tātad rakstu publicēšana katalogā ir svarīga ne tikai jūsu saita optimizācijas nolūkos.

Protams, mērķtiecīgi reti kurš iet lasīt rakstus reklāmrakstu katalogā, bet ļoti bieži interneta lietotāji "uzdurās" kādam no rakstiem caur meklētājsistēmām. Un tieši tad tematiski interesants raksts nospēlē savu lomu un atved pie jums potenciālo klientu!

Kāda tad tomēr ir šo rakstu stilistiskā atšķirība?

Komerciāla reklāmraksta uzdevums ir panākt pozitīvu lietišķo reputāciju, apelējot pie lasītaju loģiskās domātspējas. Šie raksti ir vairāk lakoniski, precīzi strukturēti, tajos izmanto, bet ne pārspīlējot, māksliniecisko stilu.

Reklāmrakstam ir jābūt nesavtīgam, ar tekstā ieliktu emocionālu vēstījumu, kas tieši un draudzīgi uzrunā lasītāju.

Pirms rakstīt reklāmrakstu, mēģiniet iztēloties, kas tieši liktu nopirkt konkrēto preci vai kļūt par konkrētās kompānijas klientu. Ir ļoti svarīgi saprast, topošā raksta koncepciju - kā jūs vēlaties to pozicionēt, no tā ir atkarīgs reklāmraksta stils, kuru jūs izmantosiet, kā arī lasītāju uztvere.

Tematiskam reklāmrakstam ir vairāk psiholoģisks raksturs. Tam noteikti jābūt interesantam, noderīgam un izglītojošam.

Tātad mēs nonākam pie slēdziena, ka šāds raksts nav jaraksta no PR redzējuma, bet gan no preces/pakalpojuma pašreklāmas viedokļa. Raksta tapšanā vairāk izmantojam neordināru sižetu, kurš piesaista uzmanību, tajā pat laikā iepinot tajā reklamējamo lietu.

Pieņemsim, ka mēs reklamējam firmu, kura nodarbojas ar interjera dizainu.

Pirmā reklāmraksta tipa gadījumā jārīkojas šādi:
Koncepcija - nevainojama reputacija, akcents uz neordināriem dizaina risinājumiem, klienta vēlmju pilnīga izpratne, priekšrocības.
Motivācija - mūsdienīgi risinājumi, prestižs, efektivitāte, spēja radīt kopēju interjera imidžu.

"Visi ir apmierināti ar rezultātu, bet mēs vēl vairāk - tāpēc, ka apmierināti ir mūsu klienti."

Otrā reklāmraksta tipa gadījumā jārīkojas šādi:
Rakstā ir jābūt interesantām ilustrācijām,var padalīties pieredzē, parādīt, ko var uztaisīt pašu spēkiem un ko var izveidot profesionāļi. Ir svarīgi norādīt, kas ir jāzin, pasūtot speciālistu pakalpojumus, norādīt darbu aptuvenās izmaksas, plusus un mīnusus.

Ja raksts būs noderīgs, izglītojošs un interesants - informācija sāks izplatīties (no e-pasta uz e-pastu, no foruma uz forumu, no portāla uz portālu), tiks nodots aicinājums iepazīties ar tādu noderīgu materiālu - tas tad arī ir mūsu mērķis!

Raksta veidotājam vajag vienmēr atcerēties.

Galvenais reklāmraksta uzdevums ir motivēt lasītāju iegādāties konkrētā uzņēmuma preci vai pakalpojumu.

Interesants un viegli lasāms reklāmraksts dos lielu labumu uzņēmumam, piesaistot jaunus kientus.

Pievienojiet savu reklāmrakstu šajā bezmaksas katalogā http://megaforums.lv/blog
Disqus Comments

Lapas Runā

Populāras ziņas